Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2023 HỘI IN TPHCM
  • 17/09/2023

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2023 HỘI IN TPHCM

Kính gửi: Quý Hội viên
 
 Hội in TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Hội viên Hội in đến tham dự Hội Nghị Thường Niên năm 2023 và Chương trình Hội Thảo.
 - Thời gian: Vào lúc 13:00 ngày 27/09/2023
 - Địa điểm: Hội trường lầu 1, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Sài Gòn SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 
 Hội in TP.HCM sẽ gửi Thiệp Mời bằng thư Chuyển Phát Nhanh đến Quý Anh Chị. Khi đến tham dự xin vui lòng đem theo Thiệp Mời. 
 
 Thông tin chi tiết chương trình Hội nghị

 
Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh