Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh
TĂNG CƯỜNG HOÀN CHỈNH HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO NGÀNH IN
  • 25/08/2023

TĂNG CƯỜNG HOÀN CHỈNH HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO NGÀNH IN

Ngày 8/6/2023, tại tỉnh Bình Dương, Bộ TT&TT phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo giới thiệu một số quy định mới về hoạt động in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP.

 

Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

z4414411705818_cf8e9b18348b378778b12db938e7ead9.jpg
Hội thảo giới thiệu một số quy định mới về hoạt động in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP

 

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đại diện Tổng cục Hải quan, và một số Cục Hải quan, đại diện Hiệp hội in Việt Nam, Hội in tỉnh Bình Dương, chi hội in khu vực phía Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thiết bị ngành in.

Hội thảo cập nhật các quy định pháp luật mới về lĩnh vực in, đồng thời mang tính truyền thông chính sách để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về của tổ chức, cá nhân, cũng như đảm bảo cho việc thực thi Nghị định số 72/2022/NĐ-CP được triển khai đồng bộ, đều khắp và thống nhất cách tiếp cận để áp dụng hiệu quả từ trung ương đến địa phương.

 

z4414889876267_97d81c759736827a3385e160d8c787ec.jpg Ông Nguyễn Nguyên: Nghị định 72/2022/NĐ-CP kế thừa những ưu điểm từ các quy định hiện hành, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định không còn phù hợp

 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (XBI&PH) - Bộ TT&TT cho biết: Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được Chính phủ ký ban hành ngày 19/6/2014, điều chỉnh hoạt động in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm, kinh doanh dịch vụ photocopy và quản lý thiết bị in nhập khẩu, nhằm mục đích bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động in, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Trước yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở in đầu tư, phát triển, ngày 28/02/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đã bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tháo gớ khó khăn cho nền kinh tế nói chung sau đại dịch COVID-19, trong đó có khó khăn của ngành in, cũng như để khắc phục sự bất cập trong pháp luật về lĩnh vực in, ngày 04/10/2022, Bộ TT&TT đã tham mưu và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP.

Nghị định 72/2022/NĐ-CP ban hành trên cơ sở kế thừa những ưu điểm từ các quy định hiện hành, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định không còn phù hợp, bổ sung và hoàn thiện các quy định mới về hoạt động in trên cơ sở rút ra từ kinh thực tiễn quản lý nhà nước thời gian qua”, ông Nguyễn Nguyên nhấn mạnh.

 

z4414865610888_f016ec6c3cb4b9e6f3f0af6dbf617011.jpg
Hội thảo trao đổi, giải đáp về những vấn đề mới quy định tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, giải đáp về những vấn đề mới quy định tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, cũng như công tác quản lý nhà nước về hoạt động in.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội thảo các đại biểu cũng giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, phương án kinh doanh mang lại hiệu quả, bày tỏ những băn khoăn, mong muốn, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, Hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, xúc tiến đầu tư, góp phần cho sự phát triển ngành in Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau nói riêng.

 

Nguồn: Tạp chí Thông tin & Truyền thông

Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh