Bestazmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com apk mod modapkcity.com mod2go.com allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
PSO certificate
Công Nghệ - Kỹ Thuật, Giới Thiệu

CHỨNG CHỈ PSO VÀ THỰC TIỄN TẠI CÔNG TY HUYNH ĐỆ ANH KHOA (ANHKHOA’S BROTHER)

0 404

Vào đầu tháng 10 năm 2016, công ty Huynh đệ Anh Khoa tại TPHCM đã đạt được chứng nhận PSO của Fogra. Đây là một sự kiện đặc biệt đánh dấu một bước chuyển mình của ngành In Việt Nam khi một công ty có trong danh sách 269 công ty in trên toàn thế giới đạt chứng chỉ này. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về PSO và ISO 12647, bài viết này nhằm giải thích rõ những câu hỏi trên. Bài viết của Nguyễn Thái Dũng.

 1. Chứng nhận PSO là gì?

FOGRA là một viện nghiên cứu chuyên ngành In có trụ sở tại CHLB Đức. Đây là một tổ chức có uy tín nhất thế giới về nghiên cứu In với một truyền thống lâu dài, hoạt động tích cực trong việc duy trì và phát triển các tiêu chuẩn ISO liên quan đến quản lý màu và In. Dựa trên các tiêu chuẩn ISO, FOGRA đã phát triển ra một hệ thống các chứng chỉ kỹ thuật In cho các doanh nghiệp In. Website của FOGRA là www.fogra.org.

PSO là từ viết tắt của Process Standard Offset quy trình in offset tiêu chuẩn. Quy trình này do học viện Fogra ban hành. Chứng chỉ ISO 12647-2 cho in offset tờ rời là một phần của Chứng chỉ PSO. Khi được cấp chứng chỉ này, Nhà In đã chứng minh rằng họ không chỉ có khả năng in đúng chuẩn ISO 12647-2 mà còn có một hệ thống quản lý và các quy trình sản xuất đúng tiêu chuẩn của Fogra.

Chứng chỉ PSO có ý nghĩa lớn với các khách hàng in quốc tế và in xuất khẩu.

 1. Sự cần thiết của PSO trong quá trình phát triển tại công ty Anh Khoa’s Brother

Công ty Huynh Đệ Anh Khoa được thành lập năm 1993, là một doanh nghiệp còn non trẻ trong ngành công nghiệp in và bao bì tại Tp Hồ chí Minh. Để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm in ấn và bao bì của các nhãn hiệu quốc tế cũng như xuất khẩu, công ty Huynh Đệ Anh Khoa phải không ngừng tự nâng cao năng lực sản xuất và quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc đạt được các chứng chỉ quốc tế về chất lượng in ISO 12647-2 và Quản lý quá trình sản xuất in offset tờ rời PSO là một minh chứng cho sự phấn đấu đổi mới không ngừng và quyết tâm của ban lãnh đạo và toàn thể công ty. Đạt chứng chỉ mới chỉ là thành công ban đầu, duy trì và đem lại hiệu quả kinh tế thật sự của việc quản lý quá trình sản xuất theo PSO mới là nhiệm vụ khó khăn còn ở phía trước. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc có thiết lập được các mục tiêu cụ thể hay không. Các mục tiêu quan trọng nhất phải được đặt ra và theo đuổi khi tiến hành chuẩn hóa quá trình sản xuất in Offset (PSO – Process Standard Offset)

 1. Quá trình chuẩn bị để đạt được PSO

3.1 Đối với con người:

– Nâng cao nhận thức và cam kết chất lượng của nhân sự: Khi các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất được định nghĩa rõ ràng với từng đối tượng tham gia thì công việc trở nên dễ dàng hơn đem lại năng suất và phân định trách nhiệm rõ ràng.

– Trách nhiệm gắn với tiêu chuẩn kỹ thuật trong từng công đoạn đem lại hiệu quả trong sản xuất và hạn chế lỗi. Mỗi người lao động đều biết rõ quy trình làm việc, mục đích, sai số cho phép.

– Kiến thức được đào tạo đồng đều cho tất cả mọi người tham gia chứ không phải chỉ một hai vị trí. Các nhân sự mới sẽ làm quen với công việc rất nhanh nếu có một quy trình chuẩn (Standard Operation Procedures)

3.2 Đối với chất lượng

– Bản in giống bản mẫu: Nếu bản in và bản mẫu (in thử) cùng theo một tiêu chuẩn với sai số cho phép nhỏ thì việc giống mẫu là tất nhiên và có thể thực hiện dễ dàng

– Sản phẩm in của các công ty in khác nhau nhưng giống nhau với điều kiện cùng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây là yêu cầu đầu tiên của các khách hàng quốc tế khi các sản phẩm in tại các quốc gia khác nhau phải giống nhau và cùng một chất lượng.

– Chất lượng ổn định giữa các lần in, tất cả các lần in nằm trong sai số cho phép của tiêu chuẩn kỹ thuật.

– Thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật giữa chế bản và in.

– Tiến tới việc loại bỏ ký bài tại máy in nếu khách hàng có thể tin tưởng tờ in thật sẽ giống tờ in thử theo đúng chuẩn – đây là mục tiêu dài lâu với ISO 12647-7. Mục tiêu này chưa được thực hiện với ISO 12647-2.

– Dễ dàng định vị lỗi và xác định nguyên nhân gây lỗi.

– Chung một ngôn ngữ chất lượng giữa các bộ phận. Tất cả đều biết các thông số chất lượng nào thuộc về công đoạn hay bộ phận nào.

– Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng khách quan với khách hàng.

3.3 Đối với hiệu quả kinh doanh và sản xuất

– Ít kiếu nại về chất lượng: Nếu thực hiện tốt quá trình sản xuất có kiểm soát và bảo đảm các sản phẩm nằm trong sai số cho phép thì việc trả hàng hay kiếu nại về chất lượng sẽ được giảm thiểu.

– Rút ngắn thời gian giao hàng, rút ngắn thời gian chuẩn bị máy, tăng thời gian sản xuất hiệu dụng.

– Tất cả đều nhằm mục đích hạ giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận.

 1. Để nhận được chứng chỉ PSO cho in offset tờ rời cần có những gì?

Để nhận được chứng chỉ PSO của Fogra GraphicTechnology Research Association nhà in cần làm những bước sau:

– Chỉ định người chịu trách nhiệm cho PSO.

– Xây dựng kiến thức nền thông qua đào tạo, tư vấn. Đây là một khâu rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

– Lựa chọn và thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 12647 hay GRACol.

– Nếu hệ thống hoạt động tốt thì có thể liên hệ Fogra để kiểm định.

– Chuyên gia kiểm định của Fogra sẽ phối hợp lên lịch kiểm định

Các lĩnh vực kiểm định và yêu cầu bao gồm:

 • Hệ thống văn bản mô tả quy trình sản xuất.
 • Hệ thống quét tờ in để kiểm tra chất lượng được đặt tại máy in offset.
 • Chứng chỉ kiểm định của thiết bị đo.
 • Hệ thống biên bản báo cáo kiểm tra.

Lĩnh vực kiểm định cho in offset tờ rời bao gồm

 • Nhận dữ liệu đầu vào bộ phận chế bản
 • Ghi bản
 • In
 • Điều kiện chiếu sáng
 1. Các công việc đã được thực hiện ở công ty Huynh Đệ Anh Khoa để đạt chứng chỉ PSO
  • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Dựa trên nền tảng quản lý chất lượng ISO 9000 – 2015 đang được thực thi tại Công ty Huynh Đệ Anh Khoa, xây dựng một hệ thống quản lý và văn bản hóa toàn bộ quá trình sản xuất là một công việc dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 12647 được lựa chọn và thể hiện trong các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là các mốc kiểm tra của công đoạn in offset tờ rời.

 • Đầu tư thiết bị đo và phần mềm

Để phục vụ quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm các thiết bị đo sau đây đã được đầu tư:

 • X-rite Spectrophotometer SpectroEye
 • X-rite i1 Pro 2
 • IntelliTrak 2
 • IC plate 2

Tất cả các thiết bị đo đều có chứng chỉ hợp chuẩn và cân chỉnh định kỳ. Ngoài phần mềm kèm theo máy đo, công ty Huynh đệ Anh Khoa còn đầu tư phần mềm kiểm tra chất lượng sản phẩm kết nối với máy quét IntelliTrak 2 là MeassureColor V16 của Colorware.

 • Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào chế bản.

– Tất cả các file khách hàng được đưa về tiêu chuẩn PDF X4 với dựa trên PDF 1.6 có transparency và layer. Output ICC profile là Fogra 39

– Dùng Preflight tiêu chuẩn của Acrobat X hay Preflight profile của Pitstop để chuẩn hóa PDF về X4

– Nâng cấp RIP lên phiên bản Adobe Printengine 2 để có thể xử lý trực tiếp file PDF 1.6 có transparency.

 • Chuẩn hóa quá trình ghi bản

– Bản kẽm được tuyến tính hóa thông qua việc cân chỉnh cường độ laser và điều kiện hiện bản. Tiêu chuẩn thể hiện trên bản từ 1-99% trong đó 48-49% tại 50%

– Các thông số được kiểm tra trực quan và nều cần thì đo bằng ICplate 2 trên giả kiểm tra Heidelberg CtPtool Universal.

– Kiểm tra độ sạch đế bản kẽm bằng cồn IPA

– Thực hiện bù tăng tầng thứ theo chuẩn ISO 12647 – fogra 39 cho giấy có tráng phủ.

 • Chuẩn hóa quá trình in trên máy in offset Komori G40 5 màu.

– Thang màu kiểm tra 5 màu trên tất cả các tờ in

– Đối tượng kiểm tra: Màu tông nguyên ISO 12647, tăng tầng thứ TVI theo ISO 12647, Ink trapping, màu pha.

– Vật tư mực, giấy theo tiêu chuẩn ISO 12647

– Máy in được cân chỉnh tất cả các hệ thống cấp mực, chất làm ẩm, chức năng Pre inking.

 • Chuẩn hóa điều kiện chiếu sáng theo ISO 3664 khi coi mẫu và tại máy in
 1. Kết luận

Việc công ty Huynh Đệ Anh Khoa lần đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ PSO của Fogra Graphic Technology Research Association là một bước tiến vượt bậc của một công ty in Việt Nam, nó thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng của công ty và là cơ sở ban đầu cho việc hội nhập vào thị trường in thế giới. Chứng chỉ PSO như một giấy thông hành vào chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn. Các khách hàng quốc tế có thể tìm thấy công ty Huynh Đệ Anh Khoa thông qua danh sách các công ty đạt chuẩn PSO tại website của Fogra.

Đạt chứng chỉ mới là bước khởi đầu, duy trì và làm cho việc quản lý chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài tại công ty Huynh Đệ Anh Khoa. Với nguồn lực quý giá nhất là nhân lực trẻ và quyết tâm phát triển trong một môi trường luôn biến động tiến về phía trước, công ty Huynh Đệ Anh Khoa sẽ còn được nhiều thành công và đóng góp cho sự phát triển của ngành in và bao bì Việt Nam.

PSO certificate

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *