Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh


Ban Chấp hành Hội in TPHCM xúc tiến các hoạt động thiết thực đồng hành cùng Hội viên, cùng Hội viên tạo ra cơ hội mới trong kinh doanh. 

Một trong những hoạt động đó là xây dựng trang danh bạ điện tử, nhằm tạo điều kiện cho Hội viên quảng bá thương hiệu, tìm cơ hội bán hàng, tìm đối tác cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị, công nghệ, ... cũng như xây dựng các liên doanh, liên kết.
 

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý Anh Chị để trang danh bạ này ngày càng cải tiến, trở thành một kênh cung cấp thông tin hữu ích cho nhu cầu tìm hiểu về thị trường bao bì Việt Nam.

DANH BẠ HỘI IN TP. HCM

Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh