Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh
CHIA SẺ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH IN
 • 03/10/2023

CHIA SẺ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH IN

Với mục đích chia sẻ tài liệu chuyên ngành cho cộng đồng và được sự đồng ý của PGS. TS. Ngô Anh Tuấn, Hội in TPHCM sẽ lần lượt tặng 7 cuốn sách chuyên ngành In. Chúng tôi cũng đang liên hệ với các tác giả khác để xin tài liệu và lần lượt giới thiệu cùng các Bạn.
TÀI LIỆU THỨ 1:
Ebook - MÀU SẮC VÀ CHẤT LƯỢNG IN
Biên dịch: Ngô Anh Tuấn
Hiệu đính: Vũ Khắc Liên
Cuốn sách bao gồm các chương:
 1. Ánh sáng và màu sắc
 2. Phục chế màu sắc trong in
 3. Đo mật độ
 4. Các phép đo màu
Link tải tài liệu:

TÀI LIỆU THỨ 2:
Ebook - MÀU SẮC: LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG 
PGS. TS. Ngô Anh Tuấn
Cảm ơn tác giả với ebook 366 trang được biên soạn cẩn thận, có đầy đủ những thông tin cơ bản về màu sắc, hỗ trợ những độc giả mới bước vào ngành, và nền tảng để củng cố lại những kiến thức về màu sắc ngành in.
Sách gồm có 7 Chương:
 • Chương 1: Màu sắc và ánh sáng. Vài thông tin cơ bản về màu sắc, màu sắc được tạo ra từ đâu.
 • Chương 2: Sự cảm nhận màu. Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận màu sắc của con người.
 • Chương 3: Sự phục chế màu. Phục chế màu là gì, phục chế màu sắc trên truyền hình, sản phẩm in ấn như thế nào.
 • Chương 4: Các hệ thống và không gian màu. Thuộc tính của màu sắc, Không gian màu nào tái tạo nên màu sắc này.
 • Chương 5: Đo màu bằng các thiết bị đo. Phương pháp đo màu sắc, những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo.
 • Chương 6: Ảnh hưởng của vật liệu đến chất lượng phục chế màu. Vật liệu in có ảnh hưởng quan trọng không kém đến màu sắc, tìm hiểu về vật liệu và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phục chế.
 • Chương 7: Quản lý màu. Tại sao phải quản lý màu, các bước tiến hành để quản lý màu.
Link tài tài liệu: 

TÀI LIỆU THỨ 3
Ebook: QUẢN LÝ & KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN
PGS. TS. Ngô Anh Tuấn
Tài liệu sẽ điểm qua 7 Chương với các nội dung cơ bản sau:
 • Chương 1: Mật độ và phép đo mật độ.
 • Chương 2: Các phép đo màu.
 • Chương 3: Các đặc điểm in và các thuộc tính của chúng.
 • Chương 4: Đo và kiểm tra các đặc điểm in.
 • Chương 5: Các loại thang kiểm tra độ chính xác.
 • Chương 6: Kiểm tra quá trình làm phim và phơi bản.
 • Chương 7: Kiểm tra quá trình in và đánh giá chất lượng tờ in.
LINK TẢI TÀI LIỆU:
 
 
Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh