Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh
BCH Hội in TP.HCM đã đón tiếp và giao lưu với Đoàn Hiệp hội in Thượng Hải
  • 26/07/2023

BCH Hội in TP.HCM đã đón tiếp và giao lưu với Đoàn Hiệp hội in Thượng Hải

Vừa qua Ban Chấp Hành Hội in TP.HCM đã đón tiếp và giao lưu với Đoàn Hiệp hội in Thượng Hải vào ngày 24-25/07/2023.
Ngày 24/7 đoàn đã đến thăm KCN Visinpark và đến thăm nhà máy in của công ty Huynh đệ Anh Khoa.
Ngày 25/07/2023, đoàn đã đến thăm công ty in Lê Quang Lộc và cùng giao lưu với BCH Hội in TPHCM. Trong quá trình giao lưu phía Hội in TP.HCM cũng đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm của Bạn trong đào tạo-phát triển nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng, chống bán phá giá…vv. Đồng thời Đoàn Hiệp Hội in Thượng Hải cũng đặt nhiều câu hỏi để khảo sát tình hình ngành in của Việt Nam nhằm định hướng đầu tư phát triển ngành in tại VN trong thời gian sắp tới.
Đoàn Hiệp hội in Thượng Hải mong muốn có nhiều cơ hội để Hội viên hai bên tiếp xúc hợp tác cùng phát triển. Hai bên thống nhất lập ban liên lạc để cùng xúc tiến thương mại, giao lưu học hỏi lẫn nhau.
Với tư cách là chủ nhà và đồng tổ chức ALL IN PRINT tại Thượng Hải, Lãnh đạo hiệp hội in Thượng Hải đã mời Hội in TPHCM tham gia sự kiện này với tư cách là khách mời đặc biệt, Hội in TPHCM đã nhận lời và sẽ cử đoàn công tác của Hội in TPHCM đến thăm và giao lưu học hỏi.

Chú thích hình:
Từ hình 1- hình 6: Đoàn thăm nhà máy In của công ty Huynh đệ Anh Khoa
Từ hình 7 trở đi: Đoàn thăm và giao lưu với Hội in TPHCM tại công ty Lê Quang Lộc
Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh