Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh
#
#
#
#

Hội in TP Hồ Chí Minh

Hội in TP.HCM ra đời năm 2010 trong sự ủng hộ nhiệt tình của hầu hềt tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành in, bao gồm hội viên là: Công dân, tổ chức có tư cách pháp nhân theo qui định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành in ấn.

Banner mid

Hội viên

Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh