Tin Trong Nước

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

0 40

Để tạo điều kiện cho các Hội viên của Hội In TPHCM thông tin liên lạc với nhau và các đối tác trong và ngoài nước, Ban biên tập Website của Hội In TPHCM sẽ đăng lên trang web và bản tin của hội In TPHCM những thông tin sau đây:

– Tuyển dụng nhân sự.

– Mua bán máy móc thiết bị.

– Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ.

– Các doanh nghiệp nợ lâu, khó đòi hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

– Các thông tin khác

Các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức đã đăng kí là thành viên của Hội In sẽ được đăng thông báo miễn phí và theo thứ tự đăng kí. Các tin tức sẽ được đăng trong mục DICH VỤ. Các doanh nghiệp không phải là hội viên sẽ nộp phí 200.000 đ/ bản tin (tối đa 100 chữ) / 1 tuần.

Để đăng tin xin vui lòng soạn sẵn nội dung trong Microsoft word, co chữ 12, khoảng cách dòng 1.5 line, font chữ arial Unicode và gởi mail theo địa chỉ: admin@hoiintphcm.org.vn

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *