PETROLEUM RESIN
Công Nghệ - Kỹ Thuật, Tài Liệu Chuyên Ngành, Tham Khảo, Thị Trường, Tin Tức

SỬ DỤNG PETROLEUM RESIN TRONG MỰC OFFSET

0 369

ABSTRACT

Petroleum resins was used to replace rosin-modified phenolic resins – the main component in the recipe of offset varnish ink for reducing the production cost. The results reveal that the petroleum resins can replace 1/3 amount of the rosin-modified phenolic resins in the recipe without changing remarkably properties of the varnish ink. Neo polymer – one type of petroleum resins gives best results in the research.

I. Mở đầu

Trong bối cảnh tình hình giá cả các nguyên vật liệu sử dụng cho ngành mực in ngày càng tăng cao, vấn đề tìm nguồn nguyên liệu giá rẻ thay thế các thành phần trong mực in offset chất lượng cao là cần thiết.

Chất liên kết sử dụng chủ yếu trong mực in offset tờ rời là nhựa phenolic biến tính nhựa thông (rosin-modified phenolic) [1-2], tuy nhiên loại nhựa này lại có giá thành cao. Nhựa petroleum cũng được sử dụng như chất liên kết có giá thành thấp có thể kết hợp với các loại nhựa khác để làm chất liên kết trong mực in [3-4].

Loại nhựa petroleum và tỉ lệ thay thế cho nhựa phenolic biến tính nhựa thông là các vấn đề được nghiên cứu ở đây.

II. Thực nghiệm

  1. Nguyên liệu
  • Nhựa Phenolic biến tính nhựa thông.
  • Nhựa Petroleum
  • Loại 13N (xuất xứ Đài Loan) (A)
  • Loại HCN (nhập khẩu bởi Hóa Công Nghệ) (B)
  • Loại Neo Polymer 120 (công ty Nippon Oil Corp) (C)

2.Thông số thay đổi

Tỉ lệ giữa nhựa phenolic biến tính và nhựa petroleum

Thí nghiệm 1 2 3
Kí hiệu mẫu MA12 MA11 MA21
Nhựa petroleum 1 1.5 2
Nhựa phenolic biến tính 2 1.5 1

Loại nhựa petroleum

Thí nghiệm 4 5 6
Kí hiệu mẫu MA12 MB12 MC12
Nhựa petroleum 13N HCN Neo polymer

 III. Kết quả

  1. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nhựa petroleum trên nhựa phenolic biến tính

 

Mẫu MA12 MB12 MC12 M03 (không sử dụng nhựa petroleum)
Độ dính (g/m) 15.4 15.2 14.8 16.2
Tone màu Tốt Tốt Tốt* Tốt
Độ bóng (GU) (góc 600) 65.0 63.4 62.9 57.8
Thời gian khô trên giấy (phút) 14’ 11’ 9’ 15’
Thời gian tạo màng mực ngoài không khí (giờ)        
Mực nguyên 19 22 22 20
Mực pha nước        
(100:30) 11 10.5 12 12

 Bảng 1. Bảng kết quả thay đổi tỉ lệ nhựa petroleum/nhựa phenolic biến tính

Từ bảng 1, cả 3 mẫu có nhựa petroleum đều chưa thể đạt chất lượng như mẫu chỉ sử dụng nhựa phenolic biến tính, nên ta chỉ xét 3 mẫu khác tỉ lệ này với nhau. Ở tỉ lệ nhựa petroleum/ nhựa phenolic biến tính là 1/2 có tính chất tốt nhất về độ dính, độ bóng, tone màu ( hình 1), tuy thời gian khô trên giấy và thời gian tạo màng chưa thật sự tốt như các mẫu có tỉ lệ 1/1 và 2/1; nhưng đáp ứng về tone màu là quan trọng nhất. Về thời gian khô và thời gian tạo màng, ta có thể thay đổi nhờ vào hệ chất làm khô ở các thí nghiệm tiếp theo.

Mặc dù, nhựa petroleum có thể sử dụng như chất tạo màng trong thành phần của mực in offset, nhưng nhựa petroleum không thể hiện được khả năng liên kết tốt như nhựa phenolic biến tính nhựa thông. Cụ thể, khi lượng nhựa 13N dùng càng nhiều, thì độ dính của mực in càng giảm; mặt khác khả năng thấm ướt và phân tán bột màu của nhựa 13N không cao nên cho kết quả về tone màu (hình 1) kém hơn hẳn khi tăng lượng nhựa này. Do đó, nhựa petroleum chỉ có thể thay thế một phần, chứ không thể thay thế toàn bộ nhựa phenolic biến tính trong công thức verni. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỉ lệ nhựa petroleum có thể đưa vào thành phần nhựa phenolic biến tính chỉ là 1/2.

Mặt khác, tăng lượng nhựa petroleum lại cho thời gian khô trên giấy couché giảm đáng kể, nhưng cũng làm giảm luôn thời gian tạo màng ngoài không khí (đây là điều không mong muốn). Ở đây có thể giải thích do nhựa 13N thấm ướt và phân tán bột màu không tốt (đã thể hiện ở tone màu khi tăng lượng nhựa 13N), làm cho mực có độ nhớt thấp. Do đó, mẫu đo thời gian khô sẽ có màng mực mỏng hơn, nhanh khô hơn so với mẫu có nhiều nhựa phenolic biến tính.

 Hình 1. Tone màu của mẫu MA12, MA11, MA21

Tuy nhựa petroleum không có khả năng liên kết tốt như nhựa phenolic biến tính; nhưng qua các thí nghiệm trên, ta có thể dùng nhựa petroleum như một chất pha loãng tăng cường. Nó sẽ làm giảm độ dính nhưng không làm giảm độ nhớt của mực như khi sử dụng dầu khoáng.

  1. Khảo sát ảnh hưởng của loại nhựa petroleum

Nhựa petroleum có nhiều loại với trọng lượng phân tử khác nhau, có biến tính hoặc không có biến tính… Ta thu được bảng kết quả khảo sát 3 loại nhựa petroleum A,B,C về khả năng sử dụng làm chất liên kết trong mực in offset như sau:

 

Mẫu MA12 MB12 MC12 M03 (không sử dụng nhựa petroleum)
Độ dính (g/m) 15.4 15.2 14.8 16.2
Tone màu Tốt Tốt Tốt* Tốt
Độ bóng (GU) (góc 600) 65.0 63.4 62.9 57.8
Thời gian khô trên giấy (phút) 14’ 11’ 9’ 15’
Thời gian tạo màng mực ngoài không khí (giờ)        
Mực nguyên 19 22 22 20
Mực pha nước (100:30) 11 10.5 12 12

Bảng 2. Bảng kết quả thay đổi loại nhựa petroleum

 

 

 

 Hình 2. Tone màu của mẫu MA12, MB12, MC12

Từ bảng 2, xét 3 loại nhựa petroleum A, B, C đều đáp ứng tốt về tone màu, độ bóng. Riêng loại C cho màu sắc tươi sáng hơn cả  (hình 2) , đồng thời đã cải thiện rõ rệt thời gian khô trên giấy (hình 3) và thời gian tạo màng. So sánh giữa mẫu MC12 và mẫu không sử dụng nhựa petroleum M03 cho thấy mực in sử dụng nhựa loại C cho kết quả tốt hơn hẳn về tone màu (hình 4) và các yếu tố khác (độ bóng, thời gian khô trên giấy, thời gian tạo màng).

Hình 3. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của loại nhựa
petroleum lên thời gian khô trên giấy

IV. Kết luận

Đã tiến hành khảo sát khả năng sử dụng nhựa petroleum để thay thế nhựa phenolic biến tính trong thành phần chất liên kết của mực in offset chất lượng cao, và cho thấy có thể dùng chất này như một chất pha loãng tăng cường.

Ở tỉ lệ  nhựa petroleum / nhựa phenolic biến tính nhựa thông là ½ và sử dụng loại nhựa petroleum là Neo polymer cho giá thành mực in giảm và chất lượng cao hơn so với loại mực chỉ sử dụng nhựa phenolic biến tính. Cụ thể, công thức mẫu MC12 đã cho tone màu tốt hơn mẫu M03 (màu sáng tươi sáng hơn, khả năng in chồng màu tốt) , thời gian khô trên giấy couché giảm trong khi thời gian tạo màng nếu để ngoài không khí được kéo dài.

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *