Bestazmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com apk mod modapkcity.com mod2go.com allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
sales-productivity
Giới Thiệu, Tham Khảo

Năng suất lao động tương đối của ngành In TPHCM tính theo GDP/đầu người lao động

0 381

Các nhà in có thể dùng cách tính GDP/đầu người lao động để hình dung và ước lượng năng suất lao động của đơn vị mình so với mặt bằng chung ở TPHCM.

Tính bình quân trong giai đoạn 2011-2014, năng suất lao động của Việt Nam đạt 63,31 triệu đồng/người.

Một điều tra mang tính thăm dò làm cơ sở định hướng cho việc phát triển ngành in đang được thực hiện tại Hội In TPHCM dựa trên số liệu báo cáo và kiểm toán độc lập của 20 doanh nghiệp In có qui mô trung bình trở lên đại diện cho ngành In TPHCM (vì lí do tế nhị nên chúng tôi xin không công bố tên các công ty in) cho thấy năng suất lao động tại TPHCM như sau:

unspecified

Thực ra bảng năng suất GDP bình quân chưa hoàn toàn chính xác vì đã bỏ qua nhiều yếu tố như vốn đầu tư, trình độ công nghệ, nguồn lực …. Tuy nhiên nó vẫn có giá trị so sánh tương đối. Theo đó, ta thấy năng suất lao động cao nhất thuộc về một công ty tư nhân với GDP/đầu người hơn 1,3 tỉ đồng (57.777 USD), thứ hai là công ty 100% vốn nhà nước mới phát hành cổ phiếu IPO với năng suất hơn 1 tỉ (47,955 USD), tiếp theo là một công ty cổ phần với năng suất 789 triệu (35.066 USD). Có một sự chênh lệch đáng kể (gấp 6 lần) giữa nhà in có năng suất theo GDP lớn nhất (1,235 tỉ) và nhà in có năng suất theo GDP thấp nhất (255 triệu).

Năng suất theo GDP của 20 nhà in này được chia thành 3 nhóm: nhóm có GDP trung bình dao động trong khoảng 200 triệu đến khoảng 300 triệu, nhóm có GDP khá nằm trong khoảng trên 300 triệu đến 800 triệu và nhóm có GDP cao nằm trong khoảng 800 triệu đến 1,3 tỉ.

Khi xem xét mối quan hệ giữa năng suất lao động theo GDP và lợi nhuận trước thuế ta có thể thấy các công ty in nằm trong tốp GDP cao có mức lợi nhuận tốt và tăng tương ứng với mức tăng GDP hàng năm, các công ty nằm ở mức trung bình và thấp thay đổi thất thường.

Xét về quan hệ giữa qui mô sản xuất và vốn đầu tư, các công ty tư nhân ở mức GDP cao có mức lợi nhuận cao hơn nhiều so với các công ty in của nhà nước hay công ty cổ phần.

Như vậy trong tổng số 20 công ty tiêu biểu cho ngành In TPHCM được khảo sát ta thấy GDP trung bình đạt khoảng 600 triệu (26.666 USD), cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Cần lưu ý rằng, nếu tính tương đối như thế này thì số liệu vẫn chưa thể đại diện cho năng suất của ngành In TPHCM vì còn nhiều công ty in ở nhóm có GDP thấp chưa thể thống kê được.

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *