PHUONG HUONG HOAT DONG
Giới Thiệu Hội In

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG (2010-2015)

0 301

Hội in TPHCM là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức đang hoạt động trong ngành in, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển ngành in TPHCM.

Để đạt mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội in TPHCM trong nhiệm kỳ trong 5 năm tới phải tập trung vào lĩnh vực hoạt động vì lợi ích hội viên với những nội dung cụ thể như sau:

 1. Công tác kiện toàn tổ chức & xây dựng chương trình hành động năm 2010.
 • Sau khi Đại hội bầu Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục bầu chọn cac chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban kiểm tra và thành lập Văn phòng Hội, các Ban chuyên ngành, các tổ chức trực thuộc…
 • Xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Hội tập trung vào các hoạt động sẽ triển khai trong năm 2010-2011 như hội thảo, giao lưu, nghiên cứu thị trường, tham quan
 1. Công tác thông tin – tuyên truyền
 • Tuyên truyền các chính sách của Đảng và nhà nước, thông báo kịp thời các thông tin có liên quan đến ngành in. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hướng dẫn hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng luật pháp. Khen thưởng kịp thời các hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tuyên truyền kết nạp thêm hội viên mới, tạo điều kiện cho các hội viên gắn lết với nhau, cùng hỗ trợ nhau phát triển.
 • Xây dựng trang Web chính thức của hội. Tổ chức thông tin tuyên truyền để trang Web trở thành diễn đàn chính của hội
 • Ra tập san chuyên ngành in của hội. Tổ chức phát hành rộng rãi tập san và các tài liệu chuyên ngành đến các thành viên của hội.
 • Tạo nguồn thông tin và thường xuyên cung cấp cho các hội viên; tổ chức tham quan, triển lãm, hội thảo kinh tế, kỹ thuật ngành in.
 1. Kiến nghị và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến ngành in nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp in việt nam phát triển.
 2. Thành lập và xây dựng các tổ chức thuộc hội:
 • Thành lập và kiện toàn văn phòng hội in TPHCM. Tuyển chọn cán bộ nhân viên có đủ năng lực và nhiệt tình cao tạo cầu nối thường xuyên với Hiệp hội In Việt Nam, các hội in địa phương và toàn thể hội viên.
 • Thành lập trung tâm hỗ trợ công nghệ in nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp in về dịch vụ kỹ thuật, tư vấn công nghệ nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thành lập tạp chí công nghệ in, tạo nguồn thông tin thường xuyên cung cấp cho hội viên, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp in, khách hàng và các nhà cung ứng.
 • Lập kế hoạch xây dựng trung tâm đào tạo của hội, chịu trách nhiệm chuẩn hóa và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành in TPHCM
 • Xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, quy chế tài chính và thành lập các ban chuyên ngành, phát huy năng lực cá nhân, nhiệt tình tham gia phong trào hướng vào quyền lợi của đông đảo hội viên và vì sự phát triển ngành in TPHCM và ngành in Việt Nam.
 1. Công tác chuyên môn – khoa học công nghệ
 • Biên soạn và phát hành tài liệu ISO kỹ thuật cho ngành in
 • Lập kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực cho ngành in TPHCM
 • Xây dựng chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật in theo hướng đáp ứng năng lực hành nghề
 • Xây dựng thư viện tài liệu chuyên ngành in cho hội
 • Nghiên cứu, vận dụng và phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ trong ứng dụng và phát triển ngành in.
 1. Hỗ trợ các thành viên hợp tác phát triển
 • Làm cầu nối cho sự hợp tác thật sự giữa các hội viên,giới thiệu các đối tác đáng tin cậy cho các hội viên
 • Kêu gọi các thành viên xây dựng kho vật tư và phụ kiện thiết bị in dự phòng
 • Nghiên cứu tìm ra giải pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng, chống cạnh tranh phá giá, vì sự phát triển chung của ngành và của mỗi doanh nghiệp.
 • Kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các thành viên trong các trường hợp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh
 • Lập kế hoạch phát triển ngành công nghiệp in tphcm, phấn đấu trở thành trung tâm in của cả nước với công nghệ cao, chất lượng ngày càng nâng cao và hiệu quả sản xuất vượt trội.
 • Lập kế hoạch xây dựng khu công nghiệp in tại TPHCM hoặc các tỉnh lân cận
 1. Công tác đào tạo
 • Lên kế hoạch tổ chứccác lớp bồi dưỡng kỹ thuật in hiện đại cho các đơn vị thành viên của hội
 • Mở các lớp quản lý chất lượng sản phẩm in và quản trị sản xuất in cho các đơn vị thành viên của hội.
 • Biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực của hội.
 1. Hợp tác quốc tế
 • Hợp tác liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực in. Tham gia hiệp hội in châu Á – Thái Bình Dương.
 • Hợp tác với hiệp hội in các nước trong khu vực. Tổ chức các hoạt động giao lưu Quốc tế nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp in Việt Nam.

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *